Toys & Figures

XXRAY Plus Sanji (Anime Edition)

PRICE: $169.00
PRE-ORDER: $85.00

Naruto Uzumaki (Normal Version)

PRICE: $135.00
PRE-ORDER: $50.00

[Batch 2] Naruto Uzumaki (Ultimate Version)

PRICE: $185.00
PRE-ORDER: $65.00